urzad_autobus.jpg

Adresy i kontakty

Urząd Miejski w Bielawie
Plac Wolności 1
58-260 Bielawa
tel. centr. 74 833 42 55
tel. sekret. 74 833 46 63
fax: 74 833 58 38
e-mail: um@um.bielawa.pl


Nazwa numer tel. pokój budynek
REFERAT ORGANIZACYJNY      
Sekretarz Gminy (Aleksandra Szewczyk) 8328-745 9 pl. Wolności 1
Sekretariat Burmistrzów (Małgorzata Kwiecińska) 8328-747 8 pl. Wolności 1
 Sekretariat Burmistrzów (Agnieszka Andrzejewska) 8328-715 8 pl. Wolności 1
 Kadry (Wioletta Polańska) 8328-712
5a pl. Wolności 1
Elżbieta Krupa (Archiwum) 8328-763 8 ul. Piastowska  1
 Biuro Podawcze (Opiłka Maria, Marek Rekieć) 8328-711
1
pl. Wolności 1
 REFERAT INFORMATYKI
     
Kierownik (Marcin Raś)
8328-753 12
pl. Wolności 1
Tomasz Maciejak
8328-754 12 pl. Wolności 1
Grzegorz Horbaczyk 8328-752 12 pl. Wolności 1
       
 Skarbnik Gminy (Beata Stefańska)
8328-717
6 pl. Wolności 1
REFERAT RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ      
 Kierownik Ref. Rach. Budżetowej (Monika Borowska) 8328-741 5
pl. Wolności 1
 Płace (Elżbieta Sówka) 8328-718 2 pl. Wolności 1
 Elżbieta Adamczyk
8328-710 5 pl. Wolności 1
Anna Dzimira 8328-710 5 pl. Wolności 1
Halina Kazimierska 8328-736 5 pl. Wolności 1
Paulina Motyl 8328-748 5 pl. Wolności 1
REFERAT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH      

 Kierownik Ref. Dochodów Budżetowych
(Zbigniew Guzy)

8328-749 6 pl. Wolności 1
Kasa (Halina Rakowska) 8328-705 6 pl. Wolności 1
Monika Pelc 8328-737 4a pl. Wolności 1
Klaudia Socha - Jachimiak 8328-713 6a pl. Wolności 1
Anna Kilian - Guzek 8328-713 6a pl. Wolności 1
Marta Spring - Telesiewicz, Tomasz Brózdowski
8328-716 6c pl. Wolności 1
Janina Kozłowska
 8328-768 6c
pl. Wolności 1
Jolanta Olejnik
8328-765
 6a pl. Wolności 1
Barbara Lemańska 8328-769 6a pl. Wolności 1
Monika Pelc 8328-737 4a pl. Wolności 1
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
I OBRONY CYWILNEJ
     
kierownik (Wioletta Majchrzak-Przybyszewska) 8328-725 11 ul. Piastowska 1
Ewidencja Ludności (Monika Stadler, Marta Cybulska) 8328-723 10 ul. Piastowska 1
Dowody Osobiste i Obrona Cywilna (Kamil Czekaj) 8328-767 9 ul. Piastowska 1
Dowody Osobiste (Monika Gawra) 8328-719 9 ul. Piastowska 1
 REFERAT FUNKCJONOWANIA MIASTA      
 Wioletta Wróbel-Bahyrycz 8328-757 3 pl. Wolności 1
  Katarzyna Grochulska  8328-758 3 pl. Wolności 1
Joanna Kowalewska 8328-758 3 pl. Wolności 1
Agnieszka Mitura
8328-762 3 pl. Wolności 1
Ewa Cisowska 8328-720 4b pl. Wolności 1
Tadeusz Popielarz
8328-721 4b pl. Wolności 1
REFERAT KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ      
Kierownik (Krzysztof Florczak) 8328-702 1 ul. Piastowska 1
Jarosław Frize 8328 777 1 ul. Piastowska 1
Kasa (Maria Bartosik)
8328-756 1 ul. Piastowska 1
REFERAT GOSPODARKI MIENIEM
     
 Kierownik (Krystyna Starczewska-Kościuk)
8328-734
19
pl. Wolności 1
 Aneta Morawiecka, Gabriela Pawlaczek
8328-714
19
pl. Wolności 1
Stanisław Kiełb 8328-740 19 pl. Wolności 1
 Benedykt Drab
8328-726
19
pl. Wolności 1
 Ilona Karcz
8328-759
19
pl. Wolności 1
 REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
     
 Kierownik (Waldemar Nędza)
8328-743
18
pl. Wolności 1
 Krzysztof Jakubowski
8328-751
18
pl. Wolności 1
Grażyna Piszczatowska
8328-751 18 pl. Wolności 1
Izabela Zarzycka 8328-744 18 pl. Wolności 1
REFERAT INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH      
Kierownik (Antoni Jarosz) 8328-700 16 pl. Wolności 1
Stefan Kornecki 8328-733 16 pl. Wolności 1
Dariusz Owczarek 8328-722 16 pl. Wolności 1
REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH
I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
     
Kierownik (Beata Jagieła-Pastuszka) - Sprawy społeczne 8328-703 2 ul. Piastowska 1
Działalność gospodarcza (Alicja Drembkowska) 8328-755 2 ul. Piastowska 1
REFERAT STRATEGII I PROMOCJI MIASTA      
Kierownik (Tamara Chorąży) 8328-708 13 ul. Piastowska 1
Jolanta Kolinko 8328-709 13 ul. Piastowska 1
Jolanta Maciątek 8328-761 13 ul. Piastowska 1
Łukasz Masyk 8328-735 13 ul. Piastowska 1

GMINNE CENTRUM INFORMACJI
Adrianna Pasiniewicz, Krzysztof  Stefański

833 11 20   ul. Wolności 109
URZĄD STANU CYWILNEGO      
Kierownik (Barbara Grzyb) 8328-724 11 pl. Wolności 1
Zastępca kierownika (Alicja Burska) 8328-724 11 pl. Wolności 1
BIURO PRASOWE
     
WIADOMOŚCI BIELAWSKIE (Barbara Lesiewicz) 8328-730 13 pl. Wolności 1
BIURO RADY MIEJSKIEJ (Lidia Kozłowska)
8328-704
8
ul. Piastowska 1
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ (Leszek Stróżyk)
8328-732   ul. Piastowska 1
BIURO KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ I AUDYTU

     
Arkadiusz Karcz 8328-760 3 ul. Piastowska 1
Monika Żołnierz 8328-728 3 ul. Piastowska 1
BIURO RADCÓW PRAWNYCH
8328-739 17 pl. Wolności 1
STRAŻ MIEJSKA      
Komendant 8328-707   Piastowska1
Dyżurka 8328-706   Piastowska 1