dzieci.jpg

300 tysięcy złotych na dodatkowe zajęcia dla uczniów

      Ponad pół tysiąca uczniów z bielawskich szkół podstawowych, skorzysta z ogromnej ilości dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, na które miasto pozyskało unijne fundusze. Dzieci będą mogły rozwijać swoje zainteresowania w wielu dziedzinach, uczestniczyć w zajęciach sportowych oraz poszerzać wiedzę z przedmiotów, których nauka nie przychodzi im najlepiej.

      Zajęcia, które będą prowadzone w każdej bielawskiej podstawówce, od września 2011 roku do grudnia przyszłego roku, miasto pozyskało z Unii Europejskiej około 300 tys. zł. Dzieci po zakończonych lekcjach będą mogły w ciekawy sposób spędzić czas wolny, przygotować się do kolejnych zajęć bądź odrobić zadania domowe. Poza tym czekają na uczniów kółka teatralne, plastyczne oraz konkursy i zabawy. Dzieci mogą również liczyć na pomoc psychologa czy logopedy. Projekt przyniesie korzyść nie tylko uczniom, ale również szkołom, które zyskają nowe pomoce naukowe, meble, sprzęt sportowy i materiały plastyczne.

      Projekt o nazwie „Każdy jest ważny – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Bielawa” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Dofinansowanie na realizację projektu systemowego: 298.724,70 PLN (100% dofinansowania)